CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Lưới thép dập(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1XG 19 3mm x 1500 x 2000027,4516.909464.15518.6510.57Đặt hàng
2XG 42 2 x 1250x cuộn0116.90916.90918.618.6Đặt hàng
3 XS 72 3x 1500 x cuộn0116.90916.90918.618.6Đặt hàng
4 S6 2 x 1250 x cuộn0116.90916.90918.618.6Đặt hàng
5S18 2 x 1250 x cuộn0116.90916.90918.618.6Đặt hàng
6 CT4 0.5 x 1250 x cuộn0116.90916.90918.618.6Đặt hàng
7CT5 0.9 x 1000 x cuộn0116.90916.90918.618.6Đặt hàng
8 CT8 1.2 x 1000 x cuộn0116.90916.90918.618.6Đặt hàng
9XG 20 4mm x 1500 x 2000036,616.909618.87318.6680.76Đặt hàng
10XG 21 5mm x 1500 x 2000045,7816.909774.09818.6851.508Đặt hàng
11XG22: 6mm x 1500 x 2000054,9316.909928.81618.61.021.698Đặt hàng
12XG24: 8mm x 1500 x 2000094,17 16.9091.592.329 18.61.751.562Đặt hàng