CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
Trang chủ » Sản phẩm
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
DANH SÁCH SẢN PHẨM
1Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm0239,416.8184.026.27318.5004.428.900Đặt hàng
2Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm 0309,616.3645.066.18218.0005.572.800Đặt hàng
3 Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm0380,716.3646.229.63618.0006.852.600Đặt hàng
4Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm0450,9 16.3647.378.364 18.0008.116.200Đặt hàng
5Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm 059317.09110.134.90918.00011.148.400Đặt hàng
6Thép tấm nhám 8 x 1250 x 6000mm0493,516.3648.075.455 18.0008.883.000Đặt hàng
7L 150 x 150 x 10 SS40012274,8205.496.00022.0006.045.600Đặt hàng
8L 150 x 150 x 12 SS40012327,6206.552.000 22.0007.207.200Đặt hàng
9L 150 x 150 x 15 SS40012403,2208.064.000 22.0008.870.400Đặt hàng
10L 175 x 175 x 12 SS40012381,6 20.9097.978.90922.0008.776.800Đặt hàng
11 L 175 x 175 x 15 SS40012472,820.9099.885.81822.00010.874.400Đặt hàng
12 L 200 x 200 x 20 SS40012716,421.81815.630.54524.00017.193.600Đặt hàng
13L 200 x 200 x 25 SS40012883,221.81819.269.81824.00021.196.800Đặt hàng
14L 200 x 200 x 15 SS40012543,621.81811.860.36424.00013.046.400Đặt hàng
15CT38 L 25 x 25 x 3000000Đặt hàng
16CT38 L 30 x 30 x 368,216.364134.18218.000147.6Đặt hàng
17CT38 L 40 x 40 x 3611,115.909176.59117.500194.25Đặt hàng
18 CT38 L 40 x 40 x 4614,515.909230.68217.500253.75Đặt hàng
19 CT38 L 50 x 50 x 4618,315.909291.13617.500320.25Đặt hàng
20CT38 L 50 x 50 x 5622,6215.909359.86417.500395.85Đặt hàng
21CT38 L 63 x 63 x 5628,8615.909459.13617.500505.05Đặt hàng
22CT38 L 63 x 63 x 6634,32 15.90954617.500600.6Đặt hàng
23CT38 L 70 x 70 x 5632,28 16.364528.21818.000581.04Đặt hàng
24CT38 L 70 x 70 x 6638,3416.364627.38218.000690.12Đặt hàng
25CT38 L 70 x 70 x 7644,3416.364725.56418.000798.12Đặt hàng
26CT38 L 75 x 75 x 5634,816.364569.45518.000626.4Đặt hàng
27 CT38 L 75 x 75 x 6941,34 16.364676.47318.000744.12Đặt hàng
 1  2  3  4  5  >>  >|