CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
Trang chủ » Sản phẩm
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
DANH SÁCH SẢN PHẨM
1CT38 L 75 x 75 x 7647,716.364780.54518.000858.6Đặt hàng
2CT38 L 75 x 75 x 8981,1 16.3641.327.09118.0001.459.800Đặt hàng
3CT38 L 75 x 75 x 8644,1616.364722.61818.000794.88Đặt hàng
4CT38 L 80 x 80 x 865816.364949.09118.0001.044.000Đặt hàng
5CT38 L 90 x 90 x 6650,1 16.364819.81818.000901.8Đặt hàng
6CT38 L 90 x 90 x 7986,816.3641.420.36418.0001.562.400Đặt hàng
7CT38 L 90 x 90 x 866516.3641.063.636 18.0001.170.000Đặt hàng
8L 100 x 100 x 8 SS40012146,416.3642.395.63618.0002.635.200Đặt hàng
9L 100 x 100 x 7 SS4006129,616.3642.120.72718.0002.332.800Đặt hàng
10L 100 x 100 x 10 SS400690,616.3641.482.54518.0001.630.800Đặt hàng
11L 100 x 100 x 8 SS40012146,416.3642.395.63618.0002.635.200Đặt hàng
12 L 120 x 120 x 8 SS40012176,417.2733.046.90919.0003.351.600Đặt hàng
13L 120 x 120 x 10 SS4009164,717.2732.844.81819.0003.129.300Đặt hàng
14L 120 x 120 x 12 SS40012259,2 17.2734.477.091 19.0004.924.800Đặt hàng
15L 130 x 130 x 9 SS40012215,4 17.2733.720.54519.0004.092.600Đặt hàng
16L 130 x 130 x 10 SS4001223717.2734.093.63619.0004.503.000Đặt hàng
17 L 130 x 130 x 12 SS40012280,8 17.2734.850.18219.0005.335.200Đặt hàng
18H 100 x 100 x 6 x 8 Chn12206,418.1823.752.727 20.0004.128.000Đặt hàng
19H 125 x 125 x 6.5 x 9 Chn12285,618.1825.192.72720.0005.712.000Đặt hàng
20H 150 x 150 x 7 x 10 Chn1237817.7276.700.909 19.5007.371.000Đặt hàng
21H 200 x 200 x 8 x 12 China12598,819.54511.703.81821.50012.874.200Đặt hàng
22H 250 x 250 x 9 x 14 China12868,819.54516.981.09121.50018.679.200Đặt hàng
23H 300 x 300 x 10 x 15 China121.1282022.560.00022.00024.816.000Đặt hàng
24H 350 x 350 x 12 x 19 Chn121.6442032.880.00022.00036.168.000Đặt hàng
25H 400 x 400 x 13 x 21 Chn122.0642041.280.00022.00045.408.000Đặt hàng
26 H 488 x 300 x 11 x 18 Chn121.53616.81825.832.72718.50028.416.000Đặt hàng
27H 588 x 300 x 12 x 20 Chn121.81216.81830.474.545 18.50033.522.000Đặt hàng
 1  2  3  4  5  >>  >|