CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
Trang chủ » Sản phẩm
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
DANH SÁCH SẢN PHẨM
1H 390 x 300 x 10 x 16 Chn121.28416.36421.010.90918.00023.112.000Đặt hàng
2H 175 x 175 x 7.5 x 11 Chn12484,817.7278.594.18219.5009.453.600Đặt hàng
3H 294 x 200 x 8 x 12 Chn12681,616.36411.153.45518.00012.268.800Đặt hàng
4H 200 x 200 x 8 x 12 JIS G310112598,820.90912.520.36423.00013.772.400Đặt hàng
5H 340 x 250 x 9 x 14 Chn12956,416.36415.650.18218.00017.215.200Đặt hàng
6H800 x 300 x 14 x 26122.522050.400.000 22.00055.440.000Đặt hàng
7F21,2 x 1,9 mạ65,48424.545148.06827.00022Đặt hàng
8F 26,65 x 2,1 mạ67,70424.545208.00827.00022Đặt hàng
9F 33,5 x 2,3 mạ610,72224.091284.13326.5001.408.225Đặt hàng
10 F 42,2 x 2,3 mạ613,5624.091359.3426.5001.689.625Đặt hàng
11 F 48,1 x 2,5 mạ616,9824.091449.9726.5001.681.925Đặt hàng
12F 59,9 x 2,6 mạ622,15824.091587.18726.5002.020.200Đặt hàng
13F 75,6 x 2,9 mạ631,36824.091831.25226.5002.206.050Đặt hàng
14F 88,3 x 2,9 mạ636,82824.091975.94226.5002.652.650Đặt hàng
15F 113,5 x 3,2 mạ652,57818.1821.393.31726.500148.068Đặt hàng
16ong den F 21.2 x 1.965,4818.182109.620.000208.008Đặt hàng
17ong den F 26.6 x 2.167,718.18215420.000284.133Đặt hàng
18 ong den F 33.5 x 2.069,3218.182186.420.000186.4Đặt hàng
19ong den F 33.5 x 2.3610,72 18.182214.420.000214.4Đặt hàng
20ong den F 42.2 x 2.3613,5618.182271.220.000271.2Đặt hàng
21ong den F 48.1 x 2.5616,9818.182339.620.000339.6Đặt hàng
22ong den F 48.4 x 3.2621,4218.182428.420.000428.4Đặt hàng
23ong den F 59.9 x 2.6622,16 18.182443.220.000443.2Đặt hàng
24ong den F 75.6 x 2.9 x 6631,3718.182627.420.000627.4Đặt hàng
25ong den F 88.3 x 2.9 x 6m636,83 18.182736.620.000736.6Đặt hàng
26ong den F 113.5 x 3.2 x 6m652,5818.1821.051.60020.0001.051.600Đặt hàng
27ong den F 113,5 x 2.5 x 6m641,0618.182821.220.000821.2Đặt hàng
 1  2  3  4  5  >>  >|