CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép chữ C, Z, lập là(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1C50-160 x 2-4mm SS4000114.09114.09115.515.5Đặt hàng
2 U50 - U160 x 2-4mm SS4006113.63613.6361515Đặt hàng
3Lập là độ dầy từ 1.0mm - 2mm3115.45513.6361717Đặt hàng
4 Lập là độ dầy 2.5 mm-12mm3114.09114.09115.515.5Đặt hàng
5Bản mã các loại từ 2mm-12mm0114.09114.09115.515.5Đặt hàng
6 Bản mã các loại từ 14mm-16mm0114.09114.09115.515.5Đặt hàng
7Bản mã các loại từ 18mm-25mm0114.09114.09115.515.5Đặt hàng
8Bản mã các loại từ 30mm-120mm0114.09114.09115.515.5Đặt hàng