CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép cuộn (Wire Rod) SWRM12 or CT3(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1Thép tròn cuộn F 6 VPS0113.22713,22714.5514.55Đặt hàng
2SWRM12 F 8 VPS0113.22713,22714.5514.55Đặt hàng
3SWRM12 F 10 VPS0113.31813,31814.5514.55Đặt hàng
4CT3 F6 Tisco0113.22713,22714.5514.55Đặt hàng
5 CT3 F8mm Tisco0113.22713,22714.5514.55Đặt hàng
6Thép tròn cuộn F8 China0113.22713,22714.5514.55Đặt hàng
7Thép tròn cuộn F6.5 China0113.22713,22714.5514.55Đặt hàng