CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép góc ( Equal Angle)(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1L 150 x 150 x 10 SS40012274,8205.496.00022.0006.045.600Đặt hàng
2L 150 x 150 x 12 SS40012327,6206.552.000 22.0007.207.200Đặt hàng
3L 150 x 150 x 15 SS40012403,2208.064.000 22.0008.870.400Đặt hàng
4L 175 x 175 x 12 SS40012381,6 20.9097.978.90922.0008.776.800Đặt hàng
5 L 175 x 175 x 15 SS40012472,820.9099.885.81822.00010.874.400Đặt hàng
6 L 200 x 200 x 20 SS40012716,421.81815.630.54524.00017.193.600Đặt hàng
7L 200 x 200 x 25 SS40012883,221.81819.269.81824.00021.196.800Đặt hàng
8L 200 x 200 x 15 SS40012543,621.81811.860.36424.00013.046.400Đặt hàng
9CT38 L 25 x 25 x 3000000Đặt hàng
10CT38 L 30 x 30 x 368,216.364134.18218.000147.6Đặt hàng
11CT38 L 40 x 40 x 3611,115.909176.59117.500194.25Đặt hàng
12 CT38 L 40 x 40 x 4614,515.909230.68217.500253.75Đặt hàng
13 CT38 L 50 x 50 x 4618,315.909291.13617.500320.25Đặt hàng
14CT38 L 50 x 50 x 5622,6215.909359.86417.500395.85Đặt hàng
15CT38 L 63 x 63 x 5628,8615.909459.13617.500505.05Đặt hàng
16CT38 L 63 x 63 x 6634,32 15.90954617.500600.6Đặt hàng
17CT38 L 70 x 70 x 5632,28 16.364528.21818.000581.04Đặt hàng
18CT38 L 70 x 70 x 6638,3416.364627.38218.000690.12Đặt hàng
19CT38 L 70 x 70 x 7644,3416.364725.56418.000798.12Đặt hàng
20CT38 L 75 x 75 x 5634,816.364569.45518.000626.4Đặt hàng
21 CT38 L 75 x 75 x 6941,34 16.364676.47318.000744.12Đặt hàng
22CT38 L 75 x 75 x 7647,716.364780.54518.000858.6Đặt hàng
23CT38 L 75 x 75 x 8981,1 16.3641.327.09118.0001.459.800Đặt hàng
24CT38 L 75 x 75 x 8644,1616.364722.61818.000794.88Đặt hàng
25CT38 L 80 x 80 x 865816.364949.09118.0001.044.000Đặt hàng
26CT38 L 90 x 90 x 6650,1 16.364819.81818.000901.8Đặt hàng
27CT38 L 90 x 90 x 7986,816.3641.420.36418.0001.562.400Đặt hàng
 1  2