CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1H 100 x 100 x 6 x 8 Chn12206,418.1823.752.727 20.0004.128.000Đặt hàng
2H 125 x 125 x 6.5 x 9 Chn12285,618.1825.192.72720.0005.712.000Đặt hàng
3H 150 x 150 x 7 x 10 Chn1237817.7276.700.909 19.5007.371.000Đặt hàng
4H 200 x 200 x 8 x 12 China12598,819.54511.703.81821.50012.874.200Đặt hàng
5H 250 x 250 x 9 x 14 China12868,819.54516.981.09121.50018.679.200Đặt hàng
6H 300 x 300 x 10 x 15 China121.1282022.560.00022.00024.816.000Đặt hàng
7H 350 x 350 x 12 x 19 Chn121.6442032.880.00022.00036.168.000Đặt hàng
8H 400 x 400 x 13 x 21 Chn122.0642041.280.00022.00045.408.000Đặt hàng
9 H 488 x 300 x 11 x 18 Chn121.53616.81825.832.72718.50028.416.000Đặt hàng
10H 588 x 300 x 12 x 20 Chn121.81216.81830.474.545 18.50033.522.000Đặt hàng
11H 390 x 300 x 10 x 16 Chn121.28416.36421.010.90918.00023.112.000Đặt hàng
12H 175 x 175 x 7.5 x 11 Chn12484,817.7278.594.18219.5009.453.600Đặt hàng
13H 294 x 200 x 8 x 12 Chn12681,616.36411.153.45518.00012.268.800Đặt hàng
14H 200 x 200 x 8 x 12 JIS G310112598,820.90912.520.36423.00013.772.400Đặt hàng
15H 340 x 250 x 9 x 14 Chn12956,416.36415.650.18218.00017.215.200Đặt hàng
16H800 x 300 x 14 x 26122.522050.400.000 22.00055.440.000Đặt hàng