CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép hộp (Square/Rectangular steel tube)(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 14 x 14 x 0,8 41.370 61,97 19.09137.6092141.37Đặt hàng
2 14 x 14 x 0,9 62,19 19.09141.8092145.99Đặt hàng
3 14 x 14 x 1,0 62,41 19.09146.0092150.61Đặt hàng
4 20 x 25 x 1,2 64,76 19.09190.8732199.96Đặt hàng
5 20 x 25 x 1,4 65,49 19.091104.80921115.29Đặt hàng
6 16 x 16 x 0,8 62,25 19.09142.9552147.25Đặt hàng
7 16 x 16 x 0,9 62,53 19.09148.32153.13Đặt hàng
8 16 x 16 x 1,0 62,79 19.09153.2642158.59Đặt hàng
9 16 x 16 x 1,2 63,3 19.091632169.3Đặt hàng
10 20 x 20 x 0,9 63,2119.09161.2822167.41Đặt hàng
11 20 x 20 x 1,2 64,2 19.09180.1822188.2Đặt hàng
12 20 x 20 x 1,4 64,8319.09192.20921101.43Đặt hàng
13 20 x 20 x 1,5 65,14 19.09198.12721107.94Đặt hàng
14 20 x 40 x 0,8 64,38 19.09183.6182191.98Đặt hàng
15 20 x 40 x 0,9 64,9 19.09193.54521102.9Đặt hàng
16 20 x 40 x 1,0 65,43 19.091103.66421114.03Đặt hàng
17 20 x 40 x 1,266,46 19.091123.32721135.66Đặt hàng
18 20 x 40 x 1,5 67,97 19.091152.15521167.37Đặt hàng
19 25 x 25 x 0,863,62 19.09169.1092176.02Đặt hàng
2023  25 x 25 x 0,9 64,06 19.09177.5092185.26Đặt hàng
21 25 x 25 x 1,0 64,4819.09185.5272194.08Đặt hàng
22 25 x 25 x 1,2 65,33 19.091101.75521111.93Đặt hàng
23 25 x 25 x 1,5 66,56 19.091125.23621137.76Đặt hàng
24 25 x 50 x 1,0 66,84 19.091130.58221143.64Đặt hàng
25 25 x 50 x 1,4 69,45 19.091180.40921198.45Đặt hàng
26 25 x 50 x 1,5 610,09 19.091192.62721211.89Đặt hàng
27 25 x 50 x 1,8 611,98 19.091228.70921251.58Đặt hàng
 1  2  3  4  5  >>  >|