CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép ống đen, mạ. (Dân dụng)(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1F21,2 x 1,9 mạ65,48424.545148.06827.00022Đặt hàng
2F 26,65 x 2,1 mạ67,70424.545208.00827.00022Đặt hàng
3F 33,5 x 2,3 mạ610,72224.091284.13326.5001.408.225Đặt hàng
4 F 42,2 x 2,3 mạ613,5624.091359.3426.5001.689.625Đặt hàng
5 F 48,1 x 2,5 mạ616,9824.091449.9726.5001.681.925Đặt hàng
6F 59,9 x 2,6 mạ622,15824.091587.18726.5002.020.200Đặt hàng
7F 75,6 x 2,9 mạ631,36824.091831.25226.5002.206.050Đặt hàng
8F 88,3 x 2,9 mạ636,82824.091975.94226.5002.652.650Đặt hàng
9F 113,5 x 3,2 mạ652,57818.1821.393.31726.500148.068Đặt hàng
10ong den F 21.2 x 1.965,4818.182109.620.000208.008Đặt hàng
11ong den F 26.6 x 2.167,718.18215420.000284.133Đặt hàng
12 ong den F 33.5 x 2.069,3218.182186.420.000186.4Đặt hàng
13ong den F 33.5 x 2.3610,72 18.182214.420.000214.4Đặt hàng
14ong den F 42.2 x 2.3613,5618.182271.220.000271.2Đặt hàng
15ong den F 48.1 x 2.5616,9818.182339.620.000339.6Đặt hàng
16ong den F 48.4 x 3.2621,4218.182428.420.000428.4Đặt hàng
17ong den F 59.9 x 2.6622,16 18.182443.220.000443.2Đặt hàng
18ong den F 75.6 x 2.9 x 6631,3718.182627.420.000627.4Đặt hàng
19ong den F 88.3 x 2.9 x 6m636,83 18.182736.620.000736.6Đặt hàng
20ong den F 113.5 x 3.2 x 6m652,5818.1821.051.60020.0001.051.600Đặt hàng
21ong den F 113,5 x 2.5 x 6m641,0618.182821.220.000821.2Đặt hàng