CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép ray GRADE Q235(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm667,2 18.1821.221.818201.344.000Đặt hàng
2Ray P18x90x80x40x10x8000mm8144,4818.1822.626.909202.889.600Đặt hàng
3 Ray P24x107x92x51x10.9x10000mm(55Q)8195,718.1823.558.182203.914.000Đặt hàng
4Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm (71Mn)12,5558,1221.81812.177.1642413.394.880Đặt hàng
5Ray P38x134x114x68x13x12500mm12,5484,1319.0919.242.4822110.166.730Đặt hàng
6Ray P43 x 12.5m ( còn 80%)12,5558,1215.9098.879.18217.59.767.100Đặt hàng
7Ray QU70x120x120x70x28x12000mm12633,620.90913.248.0002014.572.800Đặt hàng
8 Ray QU80x130x130x80x32x12000mm12764,2820.90915.980.4002017.578.440Đặt hàng
9 Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm130119.0915.746.364216.321.000Đặt hàng