CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép tấm chịu nhiệt ASTM-A515(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1Tấm chịu nhiệtA515 8x2400x60000904,3225.45523.019.05528.00025.320.960Đặt hàng
2Tấm chịu nhiệt A515 10x2400x600001.130,425.45518.773.81828.00031.651.200Đặt hàng
3Tấm chịu nhiệt A515 6x2400x60000628,2425.45515.991.56428.00017.590.720Đặt hàng
4Tấm 16Mn 5x1500x6000mm 6000mm353,2518.1826.422.727207.065.000Đặt hàng
5Tấm 16Mn 6x1500x6000mm 6000mm 423,918.1827.707.273 208.478.000Đặt hàng
6Tấm 16Mn 8x1500x6000mm 6000mm565,218.18210.276.364 2011.304.000 Đặt hàng
7Tấm 16Mn 14x1500x6000mm 6000mm 989,1 19.09118.882.818 2120.771.100Đặt hàng
8Tấm 16Mn 20x1800x6000mm 6000mm 1.695,6 18.63631.599.81820.534.759.800Đặt hàng
9Tấm 16Mn 25x1800x6000mm 6000mm 2.11918.63639.490.455 20.5 43.439.500Đặt hàng
10ấm 16Mn 30x1800x6000mm 6000mm 2.54319.09148.548.182 2153.403.000Đặt hàng
11Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 6000mm 435,2 27.27311.869.091 3013.056.000Đặt hàng
12Tấm 65G 14x1,54x6000 60001.015,5 27.273 27.695.455 3030.465.000Đặt hàng
13ấm C45 20x1540x6000 60001.450,6 27.27339.561.818 3043.518.00Đặt hàng
14ấm 65G 6 x 1540 x 6000 6000mm 435,2 27.273 11.869.09130 13.056.000Đặt hàng
15Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 6000mm 507,7 27.273 13.846.3643015.231.000Đặt hàng
16ấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 6000mm580,3 27.27315.826.364 3017.409.000Đặt hàng
17Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 6000mm 870,4 27.27323.738.182 3026.112.000Đặt hàng
18Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 6000mm 1.160,54 27.27331.651.0913034.816.200Đặt hàng
19am 16Mn 12ly x 1,5 x 6000mm 6000mm847,817.27314.643.818 1916.108.200 Đặt hàng
20am 16Mn 18ly x 1,5 x 6m 6 6m,6 1.271,7 18.18223.121.818 2025.434.000 Đặt hàng