CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép tấm nhám (CHEQUERED PLATE) SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm0239,416.8184.026.27318.5004.428.900Đặt hàng
2Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm 0309,616.3645.066.18218.0005.572.800Đặt hàng
3 Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm0380,716.3646.229.63618.0006.852.600Đặt hàng
4Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm0450,9 16.3647.378.364 18.0008.116.200Đặt hàng
5Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm 059317.09110.134.90918.00011.148.400Đặt hàng
6Thép tấm nhám 8 x 1250 x 6000mm0493,516.3648.075.455 18.0008.883.000Đặt hàng