CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1S45C F 12 x 6m65,719.545111.40921.500122.55Đặt hàng
2S45C F14x6.05m6,057,619.545148.54521.500163.4Đặt hàng
3S45C F16 x 6m69,819.545191.54521.500210.7Đặt hàng
4 S45C F 18 x 6m612,219.545238.45521.500262.3Đặt hàng
5S45C F 20 x 6m615,519.545302.95521.500333.25Đặt hàng
6S45C F 22 x 6m618,519.545361.59121.500397.75Đặt hàng
7S45C F 24 x 6m621,719.545424.13621.500466.55Đặt hàng
8S45C F 25 x 6m623,519.545459.31821.500505.25Đặt hàng
9S45C F 28 x 6m629,519.545576.59121.500634.25Đặt hàng
10S45C F 30 x 6m633,719.545658.68221.500724.55Đặt hàng
11S45C F 35 x 6m64619.545899.09121.500989Đặt hàng
12S45C F 36 x 6m648,519.545947.95521.5001.042.750Đặt hàng
13S45C F 40 x 6m660,0119.5451.172.92321.5001.290.215Đặt hàng
14S45C F 42 x 6m66619.5451.290.000 21.5001.419.000Đặt hàng
15 S45C F 45 x 6m675,519.5451.475.682 21.5001.623.250Đặt hàng
16S45C F 50 x 6.0m692,419.5451.806.00021.5001.986.600Đặt hàng
17S45C F 55 x 6m611319.5452.208.63621.5002.429.500Đặt hàng
18S45C F 60 x 6m613519.5452.638.63621.5002.902.500Đặt hàng
19S45C F 65 x 6m6158,919.5453.105.77321.5003.416.350Đặt hàng
20S45C F 70 x 6m618319.5453.576.818 21.5003.934.500Đặt hàng
21S45C F 75 x 6m6211,0119.5454.124.28621.5004.536.715Đặt hàng
22S45C F 80 x 6,25m6,25237,819.5454.647.90921.5005.112.700Đặt hàng
23S45C F 85 x 6,03m6,0327319.5455.335.90921.5005.869.500Đặt hàng
24S45C F 90 x 5,96m5,96297,619.5455.816.72721.5006.398.400Đặt hàng
25S45C F 95 x 6m6334,119.5456.530.136 21.5007.183.150Đặt hàng
26 S45C F 100 x 6m637519.5457.329.54521.5008.062.500Đặt hàng
27S45C F 130 x 6,03m6,036372012.740.000 21.50014.014.000Đặt hàng
 1  2