CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép tròn trơn(Round Bar) CT3 or SD295A(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1CT3 F 108,6 5,316.36486.7271895.4Đặt hàng
2CT3 F 128,6 7,616.364124.36418136.8Đặt hàng
3CT3 F 148,6 10,416.364170.18218187.2Đặt hàng
4CT3 F 168,6 13,616.364222.54518244.8Đặt hàng
5CT3 F 188,6 17,316.364283.09118311.4Đặt hàng
6CT3 F 208,6 21,316.364348.54518383.4Đặt hàng
7CT3 F 22618,316.364299.45518329.4Đặt hàng
8CT3 F 24621,516.364351.81818387Đặt hàng
9CT3 F 25833,116.364541.63618595.8Đặt hàng
10CT3 F 2862916.364474.54518522Đặt hàng
11CT3 F 30633,316.364544.90918599.4Đặt hàng
12CT3 F 32638,516.36463018693Đặt hàng
13CT3 F 363,83216.364523.63618576Đặt hàng
14CT3 F 40429,816.364487.63618536.4Đặt hàng