CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép xây dựng(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 D10 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc66,616.2106.9217.820117.612Đặt hàng
2D12 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc610,416.2168.4817.820185.328Đặt hàng
3D13 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc611,616.1186.7617.710205.436Đặt hàng
4D16 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc618,216.1293.0217.710322.322Đặt hàng
5D19 SD295 - VPS, Tisco, Hoà Phát, Việt úc11,726,316.1423.4317.710465.773Đặt hàng
6D22 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,735,616.1573.1617.710630.476Đặt hàng
7D25 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,746,516.1748.6517.710823.515Đặt hàng
8D29 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,75916.1949.917.7101.044.890Đặt hàng
9 D32 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,772,916.11.173.69017.7101.291.059Đặt hàng
10 D10 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,76,616.3107.5817.930118.338Đặt hàng
11D12 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,710,416.3169.5217.930186.472Đặt hàng
12 D13 - D32 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,7016.3017.9300Đặt hàng
13D10 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,76,60000Đặt hàng
14D12 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,710,40000Đặt hàng
15D13 - D36 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc11,700000Đặt hàng
16D36 SD295 - Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc11,793,40000Đặt hàng
17D40 SD295 - Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc11,7111,20000Đặt hàng
18 D14 SD295 - VPS, Tisco, hoà phát, Việt úc11,714,1616.1227.97617.710250.774Đặt hàng
19D18 SD295 -VPS, Tisco, hoà phát, Việt úc11,723,416.1376.7417.710414.414Đặt hàng
20 D20 SD295 - VPS, Tisco, hoà phát, Việt úc11,728,916.1465.2917.71511.819Đặt hàng
21CT3 F 108,6 5,316.36486.7271895.4Đặt hàng
22CT3 F 128,6 7,616.364124.36418136.8Đặt hàng
23CT3 F 148,6 10,416.364170.18218187.2Đặt hàng
24CT3 F 168,6 13,616.364222.54518244.8Đặt hàng
25CT3 F 188,6 17,316.364283.09118311.4Đặt hàng
26CT3 F 208,6 21,316.364348.54518383.4Đặt hàng
27CT3 F 22618,316.364299.45518329.4Đặt hàng
 1  2