CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI | thephinh.vn CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỌI : thephinhhanoi.com.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

TIN TỨC
Thống kê truy cập
STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
ThépU (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1Thép U50TN 62916.364474.54518522Đặt hàng
2Thép U 65 TN 6 35,4 16.364579.27318637.2Đặt hàng
3Thép U 80 TN 642,315.909672.95517.5740.25Đặt hàng
4Thép U 100x46x4,5 TN 651,6 15.909820.90917.5903Đặt hàng
5Thép U120x52x4,8 TN 662,4 15.909992.72717.51.092.000 Đặt hàng
6U140x58x4.9 TN 673,8 16.8181.241.182 18.51.365.300Đặt hàng
7U150x75x6,5x10 SS400 Chn 12223,219.0914.261.091 214.687.200 Đặt hàng
8U 160 x 64 x 5 x 8,4TQ 685,2 16.8181.432.909 18.51.576.200 Đặt hàng
9U 180 x74 x 5.1 TQ 12208,817.2733.606.545 193.967.200 Đặt hàng
10U180x68x7 Chn 12242,4 20.9095.068.364 235.575.200 Đặt hàng
11U 200 x 73 x 7 x 12m(TQ)12267,6 18.1824.865.455 205.352.000 Đặt hàng
12U 200 x 76 x 5.2 x 12m china 12220,8 17.727 3.914.182 19.54.305.600 Đặt hàng
13U 200 x 80 x 7.5 x 10m china12246204.920.000 225.412.000 Đặt hàng
14 270 x 95 x 6 x 12m china 1236018.1826.545.455 207.200.000 Đặt hàng
15U 300 x 85 x 7 x 12m china 1241418.6367.715.455 20.58.487.000 Đặt hàng
16U250 x 78 x 7 China 1233018.1826.000.000 206.600.000 Đặt hàng
17U300x87x9x12 China 1247018.6368.759.091 20.59.635.000 Đặt hàng
18U400x100x10.5 Chn 127082014.160.0002215.576.000Đặt hàng
19U200x75x9x11 China12308,417.7275.467.091 19.56.013.800 Đặt hàng
20U220x77x7 Chn12300,01 19.5455.863.832 21.56.450.215 Đặt hàng
21U250x80x9 Chn 1238419.0917.330.909 218.064.000 Đặt hàng
22U250x90x9x12m HQ 12415,2 20.4558.492.727 22.59.342.000 Đặt hàng
23U300x90x9x12m HQ 12457,2 209.144.000 2210.058.400 Đặt hàng
24U380x100x10.5x16x12m HQ 12655,2 2013.104.000 2214.414.400 Đặt hàng
25U360 x 96 x 9 x 12m 125762011.520.0002212.672.000 Đặt hàng
26U240 x 90 x 5,6 x 12m 1228819.0915.498.182 216.048.000 Đặt hàng
27U400 x 100 x 10,5 x 12m 127082014.160.000 2215.576.000 Đặt hàng