So sánh sản phẩm
#

Cọc ván thép (ISP III,IV...) A5528 SY295

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Cọc ván thép (ISP III,IV...) A5528 SY295(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 ISP Type IV( 400x170x15.5) 12 913 18.182 16.600.000 20 18.260.000 Đặt hàng
2 ISP Type III (400x 125 x 13) 7 420,09 17.273 7.256.100 19 7.981.710
Đặt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top