So sánh sản phẩm

Thép ống (Công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép ống (Công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 D26 - D60 x 3.8-5.5mm C20 Đúc 6 1 20 20 22.000 22 Đăt hàng
2 D76 - D 219 x 4.5 - 12.0mm C20 đúc 6 1 20 20 22.000 22 Đăt hàng
3 D 141.3 x 3.96m ống hàn 6 80,47 15.909 1.280.205 17.500 1.408.225 Đăt hàng
4 D 141.3 x 4.78 ống hàn 6 96,55 15.909 1.536.023 17.500 1.689.625 Đăt hàng
5 D168 x 3.96 ống hàn 6 96,11 15.909 1.529.023 17.500 1.681.925 Đăt hàng
6 D168 x 4.78 ống hàn 6 115,44 15.909 1.836.545 17.500 2.020.200 Đăt hàng
7 D219 x 3.96 ống hàn 6 126,06 15.909 2.005.500 17.500 2.206.050 Đăt hàng
8 D219 x 4.78 ống hàn 6 151,58 15.909 2.411.500 17.500 2.858.450 Đăt hàng
                 
10 D219 x 6.35 ống hàn 6 199,89 15.909 3.180.068 17.500 3.498.075 Đăt hàng
11 D325 x 6.35 ống hàn 6 299,38 16.818 5.035.027 18.500 5.538.530 Đăt hàng
12 D355 x 6.35 ống hàn 6 327,57 16.818 5.509.132 18.500 6.060.045 Đăt hàng
13 D273 x 6.35 ống hàn 6 250,53 16.818 4.213.459 18.500 4.634.805 Đăt hàng
14 D273 x 5.96 ống hàn 6 235,49 16.818 3.960.514 18.500 4.356.565 Đăt hàng
15 D355 x 7.14 ống hàn 6 367,5 16.818 6.180.682 18.500 6.798.750 Đăt hàng
16 D355 x 8 ống hàn 6 410,74 16.818 6.907.900 18.500 7.598.690 Đăt hàng
17 406 x 8 ống hàn 6 471,1 16.818 7.923.045 18.500 8.715.350 Đăt hàng
18 D 530 x 8 ống hàn 6 617,88 16.818 10.391.618 18.500 11.430.780 Đăt hàng
19 D609.6 x9 ống hàn 6 799,78 16.818 13.450.845 18.500 14.795.930 Đăt hàng
20 D159 x 6.5 ống đúc 6 293,33 16.818 4.933.277 18.500 5.426.605 Đăt hàng
21 D168 x 7.1 ống đúc 6 338,05 16.818 5.685.386 18.500 6.253.925 Đăt hàng
22 D127 x 6.0 ống đúc 6 107,4 16.818 1.806.273 18.500 1.986.900 Đăt hàng
23 D114 x 6.0 ống đúc 6 95,88 16.818 1.612.527 18.500 1.773.780  
24 D219 x 8.0 ống đúc 6 499,5 20 9.990.000 22.000 10.989.000  
25 D219 x 12.0 ống đúc 6 735,06 20 14.701.200 22.000 16.171.320  
26 D273 x 8.0 ống đúc 6 616,89 20 12.337.800 22.000 13.571.580  
27 D323 x 10.0 ống đúc 6 910,79 20 18.215.800 22.000 20.037.380  

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top