So sánh sản phẩm

Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 H 100 x 100 x 6 x 8 Chn 12 206,4 18.182 3.752.727 20.000 4.128.000 Đăt hàng
2 H 125 x 125 x 6.5 x 9 Chn 12 285,6 18.182 5.192.727 20.000 5.712.000 Đăt hàng
3 H 150 x 150 x 7 x 10 Chn 12 378 17.727 6.700.909 19.500 7.371.000 Đăt hàng
4 H 200 x 200 x 8 x 12 China 12 598,8 19.545 11.703.818 21.500 12.874.200 Đăt hàng
5 H 250 x 250 x 9 x 14 China 12 868,8 19.545 16.981.091 21.500 18.679.200 Đăt hàng
6 H 300 x 300 x 10 x 15 China 12 1.128 20 22.560.000 22.000 24.816.000 Đăt hàng
7 H 350 x 350 x 12 x 19 Chn 12 1.644 20 32.880.000 22.000 36.168.000 Đăt hàng
8 H 400 x 400 x 13 x 21 Chn 12 2.064 20 41.280.000 22.000 45.408.000 Đăt hàng
9 H 488 x 300 x 11 x 18 Chn 12 1.536 16.818 25.832.727 18.500 28.416.000 Đăt hàng
10 H 588 x 300 x 12 x 20 Chn 12 1.812 16.818 30.474.545 18.500 33.522.000 Đăt hàng
11 H 390 x 300 x 10 x 16 Chn 12 1.284 16.364 21.010.909 18.000 23.112.000 Đăt hàng
12 H 175 x 175 x 7.5 x 11 Chn 12 484,8 17.727 8.594.182 19.500 9.453.600 Đăt hàng
13 H 294 x 200 x 8 x 12 Chn 12 681,6 16.364 11.153.455 18.000 12.268.800 Đăt hàng
14 H 200 x 200 x 8 x 12 JIS G3101 12 598,8 20.909 12.520.364 23.000 13.772.400 Đăt hàng
15 H 340 x 250 x 9 x 14 Chn 12 956,4 16.364 15.650.182 18.000 17.215.200 Đăt hàng
16 H800 x 300 x 14 x 26 12 2.52 20 50.400.000 22.000 55.440.000 Đăt hàng
  • U360 x 96 x 9 x 12m

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top