So sánh sản phẩm
#

Thép tấm, lá, cuộn

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép tấm, lá, cuộn(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 Thép lá cán nguội 0.5 x 1.0 x 2.0   7,9 19.545 154.409 21.500 169.85 Đăt hàng
2 Thép lá cán nguội 1.0 x 1250 x 2500mm   24,53 19.545 479.45 21.500 527.395 Đăt hàng
3 Thép lá cán nguội 1,2 x 1.0 x 2.0   20,5 19.545 400.682 21.500 440.75 Đăt hàng
4 Thép lá cán nguội 1,5 x 1250 x 2500mm   36,79 19.545 719.077 21.500 790.985 Đăt hàng
5 Thép lá cán nguội 0,6x1250 x 2500mm   14,7 19.545 287.318 21.500 316.05 Đăt hàng
6 Thép lá SS400 2,0 x 1000 x2000mm   31,4 17.273 542.364 19.000 596.6 Đăt hàng
7 Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm   61,3 17.273 1.058.818 19.000 1.164.700 Đăt hàng
8 Tấm SS400 3.0 x 1250 x 6000mm   176,62 16.364 2.890.145 18.000 3.179.160 Đăt hàng
9 Tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm   212 16.364 3.469.091 18.000 3.816.000 Đăt hàng
10 Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm   282,6 16.364 4.624.364 18.000 5.086.800 Đăt hàng
11 Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm   353,25 16.364 5.780.455 18.000 6.358.500 Đăt hàng
12 Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm   423,9 16.364 6.936.545 18.000 7.630.200 Đăt hàng
13 Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm   565,2 16.364 9.248.727 18.000 10.173.600 Đăt hàng
14 Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm   706.5 16.364 11.560.909 18.000 12.717.000 Đăt hàng
15 Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000mm   847,8 16.818 13.873.091 18.500 15.260.400 Đăt hàng
16 Thép tấm SS400 14 x 2000 x 6000mm   1.318,8 16.818 13.873.091 18.500 24.397.800 Đăt hàng
17 Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000mm   1.507,2 16.818 25.179.818 18.500 27.883.200 Đăt hàng
18 Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000mm   1.272,7 16.818 21.387.682 18.500 23.526.450 Đăt hàng
19 Thép tấm SS400 20 x 2000 x 6000mm   1.884 16.818 31.685.455 18.500 34.854.000 Đăt hàng
20 Thép tấm SS400 22 x 1500 x 6000mm   2.072,4 16.818 34.854.000 18.500 38.339.400 Đăt hàng
21 Thép tấm SS400 25x 2000 x 6000mm   2.355 16.818 39.606.818 18.500 43.567.500 Đăt hàng
22 Thép tấm SS400 30 x2000 x6000mm   2.826 16.818 47.528.182 18.500 52.281.000 Đăt hàng
23 Thép tấm SS400 40ly x 1800 x 6000mm   3.391,2 16.818 57.033.818 18.500 62.737.200 Đăt hàng
24 Tấm 50ly x 1800 x 6000mm 0 4.239 16.818 71.292.273 18.000 78.421.500 Đăt hàng
25 Tấm chịu nhiệtA515 8x2400x6000 0 904,32 25.455 23.019.055 28.000 25.320.960 Đăt hàng
26 Tấm chịu nhiệt A515 10x2400x6000 0 1.130,4 25.455 18.773.818 28.000 31.651.200 Đăt hàng
27 Tấm chịu nhiệt A515 6x2400x6000 0 628,24 25.455 15.991.564 28.000 17.590.720 Đăt hàng
  • Thép tấm nhám (CHEQUERED PLATE) SS400
  • Thép tấm chịu nhiệt ASTM-A515
  • Thép tấm, lá CT3C-SS400-08KP-Q235B

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top