So sánh sản phẩm
#

Thép ray GRADE Q235

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép ray GRADE Q235(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm 6 67,2 18.182 1.221.818 20 1.344.000 Đăt hàng
2 Ray P18x90x80x40x10x8000mm 8 144,48 18.182 2.626.909 20 2.889.600 Đăt hàng
3 Ray P24x107x92x51x10.9x10000mm(55Q) 8 195,7 18.182 3.558.182 20 3.914.000 Đăt hàng
4 Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm (71Mn) 12,5 558,12 21.818 12.177.164 24 13.394.880 Đăt hàng
5 Ray P38x134x114x68x13x12500mm 12,5 484,13 19.091 9.242.482 21 10.166.730 Đăt hàng
6 Ray P43 x 12.5m ( còn 80%) 12,5 558,12 15.909 8.879.182 17.5 9.767.100 Đăt hàng
7 Ray QU70x120x120x70x28x12000mm 12 633,6 20.909 13.248.000 20 14.572.800 Đăt hàng
8 Ray QU80x130x130x80x32x12000mm 12 764,28 20.909 15.980.400 20 17.578.440 Đăt hàng
9 Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm 1 301 19.091 5.746.364 21 6.321.000 Đăt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top