So sánh sản phẩm

ThépU (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
ThépU (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 Thép U50TN 6 29 16.364 474.545 18 522 Đăt hàng
2 Thép U 65 TN 6 35,4 16.364 579.273 18 637.2 Đăt hàng
3 Thép U 80 TN 6 42,3 15.909 672.955 17.5 740.25 Đăt hàng
4 Thép U 100x46x4,5 TN 6 51,6 15.909 820.909 17.5 903 Đăt hàng
5 Thép U120x52x4,8 TN 6 62,4 15.909 992.727 17.5 1.092.000 Đăt hàng
6 U140x58x4.9 TN 6 73,8 16.818 1.241.182 18.5 1.365.300 Đăt hàng
7 U150x75x6,5x10 SS400 Chn 12 223,2 19.091 4.261.091 21 4.687.200 Đăt hàng
8 U 160 x 64 x 5 x 8,4TQ 6 85,2 16.818 1.432.909 18.5 1.576.200 Đăt hàng
9 U 180 x74 x 5.1 TQ 12 208,8 17.273 3.606.545 19 3.967.200 Đăt hàng
10 U180x68x7 Chn 12 242,4 20.909 5.068.364 23 5.575.200 Đăt hàng
11 U 200 x 73 x 7 x 12m(TQ) 12 267,6 18.182 4.865.455 20 5.352.000 Đăt hàng
12 U 200 x 76 x 5.2 x 12m china 12 220,8 17.727 3.914.182 19.5 4.305.600 Đăt hàng
13 U 200 x 80 x 7.5 x 10m china 12 246 20 4.920.000 22 5.412.000 Đăt hàng
14 270 x 95 x 6 x 12m china 12 360 18.182 6.545.455 20 7.200.000 Đăt hàng
15 U 300 x 85 x 7 x 12m china 12 414 18.636 7.715.455 20.5 8.487.000 Đăt hàng
16 U250 x 78 x 7 China 12 330 18.182 6.000.000 20 6.600.000 Đăt hàng
17 U300x87x9x12 China 12 470 18.636 8.759.091 20.5 9.635.000 Đăt hàng
18 U400x100x10.5 Chn 12 708 20 14.160.000 22 15.576.000 Đăt hàng
19 U200x75x9x11 China 12 308,4 17.727 5.467.091 19.5 6.013.800 Đăt hàng
20 U220x77x7 Chn 12 300,01 19.545 5.863.832 21.5 6.450.215 Đăt hàng
21 U250x80x9 Chn 12 384 19.091 7.330.909 21 8.064.000 Đăt hàng
22 U250x90x9x12m HQ 12 415,2 20.455 8.492.727 22.5 9.342.000 Đăt hàng
23 U300x90x9x12m HQ 12 457,2 20 9.144.000 22 10.058.400 Đăt hàng
24 U380x100x10.5x16x12m HQ 12 655,2 20 13.104.000 22 14.414.400 Đăt hàng
25 U360 x 96 x 9 x 12m 12 576 20 11.520.000 22 12.672.000 Đăt hàng
26 U240 x 90 x 5,6 x 12m 12 288 19.091 5.498.182 21 6.048.000 Đăt hàng
27 U400 x 100 x 10,5 x 12m 12 708 20 14.160.000 22 15.576.000 Đăt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top