So sánh sản phẩm

Thép cuộn (Wire Rod) SWRM12 or CT3

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép cuộn (Wire Rod) SWRM12 or CT3(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 Thép tròn cuộn F 6 VPS 0 1 13.227 13,227 14.55 14.55 Đặt hàng
2 SWRM12 F 8 VPS 0 1 13.227 13,227 14.55 14.55 Đặt hàng
3 SWRM12 F 10 VPS 0 1 13.318 13,318 14.55 14.55 Đặt hàng
4 CT3 F6 Tisco 0 1 13.227 13,227 14.55 14.55 Đặt hàng
5 CT3 F8mm Tisco 0 1 13.227 13,227 14.55 14.55 Đặt hàng
6 Thép tròn cuộn F8 China 0 1 13.227 13,227 14.55 14.55 Đặt hàng
7 Thép tròn cuộn F6.5 China 0 1 13.227 13,227 14.55 14.55 Đặt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top