So sánh sản phẩm

Thép I( I - Beam) JIS G3101 SS400

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép I( I - Beam) JIS G3101 SS400(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN 6 56 16.364 916.364 18 1.008.000 Đăt hàng
2 I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN 6 69 16.364 1.129.091 18 1.008.000 Đăt hàng
3 I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN 6 69 16.364 1.129.091 18 1.242.000 Đăt hàng
4 I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 12 168 17.909 3.008.727 19.7 3.309.600 Đăt hàng
5 I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 12 218,4 21.818 4.765.091 24 5.241.600 Đăt hàng
6 I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 367,2 19.091 7.010.182 21 7.711.200 Đăt hàng
7 I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 12 260,4 18.182 4.734.545 20 5.208.000 Đăt hàng
8 I 250 x 125 x 6 x 9 Chn - JIS G3101 12 355,2 18.182 6.458.182 20 7.104.000 Đăt hàng
9 I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 12 308,4 17.909 5.523.164 19.7 6.075.480 Đăt hàng
10 I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 12 384 19.091 7.330.909 21 8.064.000 Đăt hàng
11 I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 12 384 19.091 7.330.909 21 8.064.000 Đăt hàng
12 I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 12 440,4 19.091 8.407.636 21 9.248.400 Đăt hàng
13 I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 598,8 18.182 10.887.273 20 11.976.000 Đăt hàng
14 I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 679,2 19.545 13.275.273 21.5 14.602.800 Đăt hàng
15 I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 12 792 19.545 15.480.000 21.5 17.028.000 Đăt hàng
16 I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 12 912 19.091 17.410.909 21 19.152.000 Đăt hàng
17 I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 12 954 19.545 18.646.364 21.5 20.511.000 Đăt hàng
18 I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 12 1.075 19.545 21.011.364 21.5 23.112.500 Đăt hàng
19 I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 12 1.135 19.545 22.184.091 21.5 24.402.500 Đăt hàng
20 I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 12 1.272 19.545 24.861.818 21.5 27.348.000 Đăt hàng
21 I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 12 1.272 19.545 24.861.818 21.5 27.348.000 Đăt hàng
22 Ia 250 x 125 x 7.5 x 12.5 cầu trục 12 457,2 23.636 10.806.545 26 11.887.200 Đăt hàng
23 I 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 12 220,8 0 0 0 0 Đăt hàng
24 S45C F 80 x 6,25m 6,25 237,8 19.545 4.647.909 21.5 5.112.700 Đăt hàng
25 S45C F 85 x 6,03m 6,03 273 19.545 5.335.909 21.5 5.869.500 Đăt hàng
26 S45C F 90 x 5,96m 5,96 297,6 19.545 5.816.727 21.5 6.398.400 Đăt hàng
27 S45C F 95 x 6m 6 334,1 19.545 6.530.136 21.5 7.183.150 Đăt hàng
  • ThépI(I-Beam) JIS G3101 SS400
  • Thep I(I-Beam)

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top