So sánh sản phẩm

Thép tấm chịu nhiệt ASTM-A515

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép tấm chịu nhiệt ASTM-A515(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 Tấm chịu nhiệtA515 8x2400x6000 0 904,32 25.455 23.019.055 28.000 25.320.960 Đăt hàng
2 Tấm chịu nhiệt A515 10x2400x6000 0 1.130,4 25.455 18.773.818 28.000 31.651.200 Đăt hàng
3 Tấm chịu nhiệt A515 6x2400x6000 0 628,24 25.455 15.991.564 28.000 17.590.720 Đăt hàng
4 Tấm 16Mn 5x1500x6000mm 6000mm 353,25 18.182 6.422.727 20 7.065.000 Đăt hàng
5 Tấm 16Mn 6x1500x6000mm 6000mm 423,9 18.182 7.707.273 20 8.478.000 Đăt hàng
6 Tấm 16Mn 8x1500x6000mm 6000mm 565,2 18.182 10.276.364 20 11.304.000 Đăt hàng
7 Tấm 16Mn 14x1500x6000mm 6000mm 989,1 19.091 18.882.818 21 20.771.100 Đăt hàng
8 Tấm 16Mn 20x1800x6000mm 6000mm 1.695,6 18.636 31.599.818 20.5 34.759.800 Đăt hàng
9 Tấm 16Mn 25x1800x6000mm 6000mm 2.119 18.636 39.490.455 20.5 43.439.500 Đăt hàng
10 ấm 16Mn 30x1800x6000mm 6000mm 2.543 19.091 48.548.182 21 53.403.000 Đăt hàng
11 Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 6000mm 435,2 27.273 11.869.091 30 13.056.000 Đăt hàng
12 Tấm 65G 14x1,54x6000 6000 1.015,5 27.273 27.695.455 30 30.465.000 Đăt hàng
13 ấm C45 20x1540x6000 6000 1.450,6 27.273 39.561.818 30 43.518.00 Đăt hàng
14 ấm 65G 6 x 1540 x 6000 6000mm 435,2 27.273 11.869.091 30 13.056.000 Đăt hàng
15 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 6000mm 507,7 27.273 13.846.364 30 15.231.000 Đăt hàng
16 ấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 6000mm 580,3 27.273 15.826.364 30 17.409.000 Đăt hàng
17 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 6000mm 870,4 27.273 23.738.182 30 26.112.000 Đăt hàng
18 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 6000mm 1.160,54 27.273 31.651.091 30 34.816.200 Đăt hàng
19 am 16Mn 12ly x 1,5 x 6000mm 6000mm 847,8 17.273 14.643.818 19 16.108.200 Đăt hàng
20 am 16Mn 18ly x 1,5 x 6m 6 6m,6 1.271,7 18.182 23.121.818 20 25.434.000 Đăt hàng
 
  • Thép tấm 16Mn(Q345B)

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top