So sánh sản phẩm

Tổ hợp dầm thép

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Tổ hợp dầm thép(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 Dầm tổ hợp từ tấm 4 -16mm SS400 0 1 21.445 21.445 23.59 23.59 Đăt hàng
2 Dầm tổ hợp từ tấm 18 -30mm SS400 0 1 22.635 22.635 24.899 24.899 Đăt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top