So sánh sản phẩm

Thép chữ C, Z, lập là

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng 
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép chữ C, Z, lập là(Thời gian hiệulực từ ngày 26/04/2010)
1 C50-160 x 2-4mm SS400 0 1 14.091 14.091 15.5 15.5 Đăt hàng
2 U50 - U160 x 2-4mm SS400 6 1 13.636 13.636 15 15 Đăt hàng
3 Lập là độ dầy từ 1.0mm - 2mm 3 1 15.455 13.636 17 17 Đăt hàng
4 Lập là độ dầy 2.5 mm-12mm 3 1 14.091 14.091 15.5 15.5 Đăt hàng
5 Bản mã các loại từ 2mm-12mm 0 1 14.091 14.091 15.5 15.5 Đăt hàng
6 Bản mã các loại từ 14mm-16mm 0 1 14.091 14.091 15.5 15.5 Đăt hàng
7 Bản mã các loại từ 18mm-25mm 0 1 14.091 14.091 15.5 15.5 Đăt hàng
8 Bản mã các loại từ 30mm-120mm 0 1 14.091 14.091 15.5 15.5 Đăt hàng

Hỗ trợ trực tuyến

0903.444.797

Top